Idea specjalistycznej diecezjalnej poradni rodzinnej
Cel nadrzędny:
 • kompleksowa pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych i trudnych:
  • psychologiczna
  • pedagogiczna
  • psychiatryczna
  • prawna
Cele szczegółowe:
 • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, psychiatryczne i prawne dla dorosłych, młodzieży i dzieci;
 • diagnoza psychologiczna;
 • terapia indywidualna dorosłych;
 • mediacja rodzinna;
 • psychoterapia małżeńska i rodzinna;
Założenia:

Podstawowym założeniem placówki jest udzielanie pomocy o charakterze:

 • wczesnym, tj. szybkie reagowanie na zgłoszony problem;
 • interdyscyplinarnym, tj. łączenie działań przedstawicieli kilku służb wymienionych powyżej na rzecz jednej rodziny;
 • zróżnicowanym, tj. obejmującym różnorodne formy oddziaływań w aspekcie metody i czasu ich trwania;
 • motywującym, tj. położenie wyraźnego nacisku na działania motywujące do korzystania z pomocy;
 • dostępnym;
 • powiązanym z pozostałymi strukturami środowiska lokalnego, działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny.
Metody pracy:
 • diagnoza psychologiczna problemów emocjonalnych osób dorosłych i rodzin,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne dla dorosłych, dzieci,
 • interwencje kryzysowe nastawione na rozwiązywanie bieżących, nagłych sytuacji trudnych,
 • grupy psychoedukacyjne, w tym treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców,
 • mediacje rodzinne,
 • terapia indywidualna i systemowa rodzin,
 • porady prawne w sprawach rodziny,
 • konsultacje psychiatryczne.
Dod. Ks. Krzysztof Bodecki 20.02.2013 o 9.00, akt. 4.10.2013 o 12.09
akademiafamilijna.pl tato.net kibicujrodzinie.pl 3plus.pl Caritas DW-P fpr.pl
Projekt SOLmedia.pl
Informacja o cookies