Idea Parafialnych Ośrodków Formacji Rodziny

Powstały z inicjatywy JE Ks. Abpa Henryka Hosera SAC, we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Rodzin (2 lata przygotowania profesjonalnej kadry) dla małżeństw ale również narzeczonych, młodzieży i rodziców.

Nie można zbudować szczęśliwej relacji, bez świadomości, czym jest prawdziwa miłość, istota małżeństwa i rodziny. A kochać najbliższych jest najtrudniej, ponieważ oni są zawsze przy nas i doskonale znamy nie tylko ich zalety lecz także ich ograniczenia, błędy i wady.

Ks. Abp H. Hoser SAC

Ich celem jest kształtowanie świadomości (formacja) nt. wartości znaczenia małżeństwa i rodziny w życiu człowieka i życiu społecznym, kryteriów miłości małżeńskiej, warunkującej jej trwałość, wierność i wyłączność, etyki intymności małżeńskiej zbudowanej na znajomości uwarunkowań somatyczno-fizjologicznych, odkrycia Bożego zamysłu wobec ludzkiej seksualności.

Charakter pracy formacyjnej polega na indywidualnych i systematycznych spotkaniach z parą małżeńską. Spotkania prowadzone są wg autorskiego programu JE Ks. Abp H. Hosera SAC „Ewangelizacja intymności małżeńskiej” opartego m.in. na teologii ciała Jana Pawła II i Familiaris Consortio.

Kierując się prawdziwym dobrem człowieka, często zagubionego we współczesnym świecie, pełnego alienacji i niespełnienia (co wyraża się wzrostem liczby samobójstw, rozwodów, kohabitacji, samotnego macierzyństwa…) istnieje pilna potrzeba przypominania i promowania wartości małżeństwa, zbudowanego na naturalnym związku mężczyzny i kobiety mocą miłości wyłącznej, wiernej, trwałej i płodnej, oraz promowania wartości rodziny i jej fundamentalnego znaczenia w życiu każdego człowieka i w życiu społecznym.

Dod. Ks. Krzysztof Bodecki 20.02.2013 o 9.49, akt. 24.03.2013 o 10.37
akademiafamilijna.pl tato.net kibicujrodzinie.pl 3plus.pl Caritas DW-P fpr.pl
Projekt SOLmedia.pl
Informacja o cookies