Krótka historia
Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej (1992-2005)

Duszpasterstwo Rodzin w Diecezji Warszawsko-Praskiej systematyczną pracę podjęło 01 września 1992 r. w siedzibie Kurii Biskupiej przy ul. Floriańskiej 3. Decyzją ks. bp Kazimierza Romaniuka Ordynariusza Diecezji do tworzenia struktur, prowadzenia całokształtu prac DR oddelegowani zostali: ks. Zdzisław Gniazdowski, jako Diecezjalny Duszpasterz Rodzin i mgr Maria Bujnik, jako Diecezjalna Instruktorka Rodzin. W latach 1996-2004 współpracowała z ośrodkiem DR mgr Joanna Solak.

Głównym i nadrzędnym zadaniem w pierwszym roku pracy było stworzenie sieci parafialnych poradni małżeńsko-rodzinnych i wprowadzenie w parafiach katechizacji przedmałżeńskiej. W tym celu należało rozwinąć współpracę z księżmi, wprowadzono w kalendarz pracy rocznej prowadzenie rekolekcji dla dekanalnych duszpasterzy rodzin. Problemem, przed którym stanęło DR była również potrzeba przygotowania i wyszkolenia kadry osób świeckich pracujących w duszpasterstwie rodzin. Dzięki współpracy z Archidiecezją Warszawską kandydaci z naszej diecezji do pracy w DR mogli zdobywać odpowiednie kwalifikacje i formację w Studium Życia Rodzinnego przy Papieskim Wydziale Teologicznym.

Działania organizacyjne sprawiły, że już w 1993 r. mogły odbywać się w siedzibie DR spotkania szkoleniowo formacyjne dla parafialnych doradców.

Tematycznie - rok 1993 r. szczególnie poświęcony był upowszechnianiu treści encykliki Humane Vitae, mającej fundamentalne znaczenie dla kształtowania postawy miłości i odpowiedzialnego rodzicielstwa, w związku z 25. rocznicą ogłoszenia jej przez papieża Pawła VI - zainicjowane zostały uroczyste obchody Dnia Świętości Życia. W 1993 r. gościł w Polsce, na zaproszenie Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, twórca objawowo-termicznej metody naturalnego planowania rodziny - prof. Josef Roetzer, ginekolog z Austrii. Przeprowadził on pierwsze w Polsce szkolenia, nadające kwalifikacje i uprawnienia do szerzenia metody w naszym kraju. W ich efekcie w październiku 1993 r. przeprowadzony został w diecezji I kurs nauczycielski w Domu Rekolekcyjnym w Choszczówce, a na przełomie kwietnia i maja 1994 r. II kurs metody. Łącznie kursy ukończyły 62 osoby, w tym 40 osób z diecezji warszawsko-praskiej.

Tematycznie rok 1994 skupiony był na realizacji programu wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 07 stycznia 1993 r. dotyczącego wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia poczętego, o metodach i środkach świadomej prokreacji. W związku z rokiem duszpasterskim poświęconym małżeństwu i rodzinie zainicjowano obchody tzw. „Dnia Rodziny” w parafiach celem zwrócenia uwagi na doniosłą rolę rodziny jako podstawowej komórki życia społecznego.

W wyniku starań Duszpasterstwa Rodzin DW-P, wspólnie z Caritas, podjęte zostały działania zmierzające do uruchomienia w diecezji Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego - uwieńczone sukcesem. Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy rozpoczął działalność, w ramach Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin, dnia 01 października 1994 r. powołany do istnienia dekretem ks. Bp Ordynariusza Diecezji K. Romaniuka z dnia 01 czerwca 1994 r. Pierwszym Dyrektorem Ośrodka mianowana została p. Maria Bramska - lekarz pediatra.

Duszpasterstwo Rodzin DW -P prowadziło działania prowadzące do utworzenia i zarejestrowania w Sądzie Wojewódzkim Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Zadanie przeprowadzono pomyślnie i w 1994 r. stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną. Prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w DW-P został dr Kazimierz Tabor, vice-prezesem p. Eugenia Pawłowska.

W 1994 r. doprowadzono do otwarcia kolejnych 5. nowych parafialnych poradni rodzinnych. Łącznie z końcem 1994 r. funkcjonowało już w diecezji warszawsko-praskiej 40 poradni rodzinnych.

W roku pracy 1995/96/97 Duszpasterstwo Rodzin zorganizowało kolejny kurs nauczycielski metody objawowo-termicznej prof. J. Roetzera. Miał on miejsce w Sulejówku w dniach 10-13 października. Zainicjowano, we w współpracy z Caritas, działalność Domu Samotnej Matki w Zielonce. Nadzór nad działalnością merytoryczną i remontową Domu sprawował do 31 marca 1998 r. Diecezjalny Duszpasterz Rodzin ks. Zdzisław Gniazdowski. Od 01 kwietnia 1998 r. Dom Samotnej Matki został przejęty przez Caritas diecezjalne.

W 1998 r. wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Duszpasterstwo Rodzin DW-P współorganizowało diecezjalny półfinał i finał konkursu wiedzy o Janie Pawle II na 20.lecieJego pontyfikatu. W październiku przeprowadzono kolejny IV już kurs nauczycielski metody objawowo-termicznej w Sulejówku w Domu Ks. Marianów, który ukończyły 23 osoby.

Kolejne lata pracy przebiegały na kontynuacji zadań już wprowadzonych i utrwalonych w diecezji..

W 2002 r. Duszpasterstwo Rodzin było organizatorem i gospodarzem SPOTKANIA REJONOWEGO dla duszpasterstw rodzin z 8.diecezji centralnego rejonu, tj. Archidiecezji Warszawskiej, Radomskiej, Sosnowieckiej, Łódzkiej, Łowickiej, Częstochowskiej, Płockiej. Spotkanie duszpasterskie miało miejsce w dniach 19-20 lutego w Domu Rekolekcyjnym oo. Szensztackich w Józefowie k/ Otwocka.

Od 01 lipca 2004 r. nastąpiła zmiana w kierownictwie Diecezjalnego Ośrodka DR. Funkcję Diecezjalnego Referenta DR, na mocy dekretu ks. Bp K. Romaniuka z dnia 24 czerwca 2004 r. objął ks. Marek Kruszewski, a p. Marię Bujnik zastąpiła mgr Małgorzata Walaszczyk. Napisany został i wydany diecezjalny podręcznik katechetyczny, zatytułowany „Powołani do miłości i małżeństwa”, autorstwa ks. M. Kruszewskiego i M. Walaszczyk dla uczniów III klasy szkół ponadgimnazjalnych zawierający tematy związane z przygotowaniem do małżeństwa i rodziny.

Dekretem JE ks. Arc. Sławoja Leszka Głódzia nr 1630/AP/2004 ustanowiona została przy Duszpasterstwie Rodzin SPECJALISTYCZNA DIECEZJALNA PORADNIA RODZINNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 194/196.

W czerwcu 2005 r. Rada m. stołecznego Warszawy, pod kierownictwem prezydenta p. prof. Lecha Kaczyńskiego, przyznała nagrodę za całokształt działań na rzecz rodziny mgr Małgorzacie Walaszczyk - diecezjalnemu doradcy rodzinnemu.

Dod. Ks. Krzysztof Bodecki 20.02.2013 o 10.02
Zobacz także:
Brak podobnych dokumentów.
akademiafamilijna.pl tato.net kibicujrodzinie.pl 3plus.pl Caritas DW-P fpr.pl
Projekt SOLmedia.pl
Informacja o cookies