Wspólnota Chemin Neuf

Misja Kana jest skierowana dla małżeństw i rodzin.

Istotą misji Kana jest formacja małżeństw dla wzrostu samego małżeństwa wspólnie z Bogiem. Co roku odbywa się sesja Kana czyli tygodniowe rekolekcje dla małżeństw. Jest to czas wakacji z Bogiem (sesja Kana odbywa się w Polsce zwykle w lipcu), na który zapraszane są całe rodziny – dla dzieci jest przygotowywany specjalny program (w zależności od grup wiekowych). Dzieci pozostają wtedy pod opieką animatorów, którzy towarzyszą im również w przeżywanej przez nie drodze duchowej. Charakter zajęć (gry, zabawy, odpoczynek) dostosowany jest do wieku i potrzeb dziecka. W czasie tego tygodnia małżeństwa i ich dzieci przeżywają czas refleksji, dzielenia, świętowania, spotkania, odpoczynku.

Po sesji Kana jest proponowane małżeństwom roczne zaangażowanie do tzw. Fraterni Kana. Angażują się w niej małżeństwa, które pragną pracować dla jedności: osoby, rodziny, Kościoła, społeczeństwa. To przymierze małżeństw wzrasta poprzez modlitwę, dzielenie, budowanie więzi braterskiej i solidną formację chrześcijańską. Środkami jej działania są: modlitwa, świadectwo życia małżonków i zaangażowanie w życie Kościoła. Fraternia Kana jest ruchem w Kościele i jako taka podlega Wspólnocie Chemin Neuf funkcjonując w łączności z kościołem lokalnym.W Polsce pierwsza sesja Kana odbyła się w 1994 roku.

Na terenie naszej diecezji, w Wesołej przy parafii Opatrzności Bożej znajduje się główny ośrodek formacyjny Chemin Neuf w Polsce.

Więcej na: www.chemin-neuf.pl.

Dod. Ks. Krzysztof Bodecki 20.02.2013 o 15.01, akt. 9.04.2013 o 22.14
akademiafamilijna.pl tato.net kibicujrodzinie.pl 3plus.pl Caritas DW-P fpr.pl
Projekt SOLmedia.pl
Informacja o cookies