Encyklika „Evangelium vitae”

Ewagelia Życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur. To pierwsze zdanie encykliki Evangelium Vitae wyraża troskę papieża, by całemu światu ukazywać Chrystusa, który udziela życia. Taki był główny cel tajemnicy Wcielenia, przyjścia na świat Zbawiciela, by obdarzyć każdego człowieka życiem nowym i wiecznie trwałym. W Chrystusie każdy człowiek powołany jest do komunii z Ojcem, którą podtrzymuje Duch Święty.

To Boże życie w chrześcijańskiej perspektywie, kształtuje wszystkie aspekty ludzkiego życia nadając mu ostateczny sens. To nadprzyrodzone powołanie do przyjaźni z Bogiem, nadaje każdemu ludzkiemu życiu wielkość i ogromną wartość. To życie, które jest darem Boga jest, rzeczywistością świętą. Tę świętość może odkryć także człowiek niewierzący ale szczerze otwarty na prawdę i dobro kiedy w głębi swojego sumienia odkrywa prawo naturalne zobowiązujące go do chronienia życia od poczęcia aż do jego kresu. Każda ludzka istota domaga się absolutnego poszanowania.

Tekst encykliki: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evangelium_1.html.

Dod. Ks. Krzysztof Bodecki 20.02.2013 o 15.26, akt. 25.03.2013 o 14.11
akademiafamilijna.pl tato.net kibicujrodzinie.pl 3plus.pl Caritas DW-P fpr.pl
Projekt SOLmedia.pl
Informacja o cookies