Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny powstała aby promować, inicjować oraz wspierać działania podkreślające wartość życia i rodziny. Powstała by pracować nad rozwiązaniami, które stworzą przyjazne warunki dla rodzin w wypełnieniu jej naturalnych funkcji, w myśl zasady: rodzina receptą na szczęście. Oficjalna inauguracja działalności Centrum miała miejsce 15 grudnia 2012 roku.

Zmiany cywilizacyjne jakie zachodzą na świecie dotykają coraz boleśniej nasz kraj i polskie społeczeństwo. Aborcja, rozwody, dyskusja nad zrównaniem związków partnerskich czy eutanazją, przetaczają się przez media i debatę społeczno – polityczną. Mimo tego Polacy deklarują się jako społeczeństwo rodzinne. Uważają, że miarą szczęścia osobistego jest szczęście rodzinne, a w przeprowadzanych badaniach respondenci umieszczają rodzinę na szczycie hierarchii wartości.

Wspierając i organizując kampanie na rzecz życia i rodziny fundacja chce oddziaływać na opinię publiczną i instytucje życia publicznego oraz media. Chce kształtować kulturę i cywilizację, opartą na szacunku dla godności człowieka, wspartą cnotami i zasadami wypływającymi z chrześcijaństwa.

Więcej na: www.centrumzyciairodziny.org

Dod. Ks. Krzysztof Bodecki 29.04.2013 o 14.28, akt. 29.04.2013 o 14.36
Zobacz także:
Brak podobnych dokumentów.
akademiafamilijna.pl tato.net kibicujrodzinie.pl 3plus.pl Caritas DW-P fpr.pl
Projekt SOLmedia.pl
Informacja o cookies