drpraga.pl/4649Logo Duszpasterstwa Rodzin DW-P
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej
„Kongres o kobiecie”
UKSW, 12-13 marca 2016

Serdecznie zapraszamy na „Kongres o kobiecie”, który pod hasłem „Odkryć piękno kobiecości, odkryć piękno macierzyństwa", w dniach 12-13 marca odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Agaty Kornahuser-Dudy.

Kongres o Kobiecie

Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW organizuje we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej 12-13 marca 2016 r. kolejną konferencję - Kongres o Kobiecie. Obrady i debaty przeznaczone są dla rodziców, wychowawców, dla nauczycieli, a także dla młodych ludzi.

Kongres o Kobiecie wpisuje się w profilaktykę uzależnień.

W ramach Kongresu obrady dotyczyć będą różnych form pomocy kobietom żyjącym w związku z osobą uzależnioną, pomocy kobietom-DDA w uwolnieniu się od bolesnej przeszłości, w wybaczeniu uzależnionemu rodzicowi i w stworzeniu w życiu dorosłym wolnego od uzależnień i od przemocy, prawidłowego związku małżeńskiego, a potem prawidłowej rodziny. Ważnym tematem obrad będą także kwestie wychowania małych dzieci oraz młodzieży.

W ramach Kongresu przewidziano także rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci i młodzieży i dorosłych „Ukazać piękno kobiecości – kobieta piękna mimo przeciwności losu” mającego na celu nie tylko rozwijanie wrażliwości dotyczącej głębszego ujmowania kobiecości, ale także budzenie refleksyjności dotyczącej radzenia sobie także wtedy, gdy współmałżonek zawiedzie, uzależni się, jak również dostrzeganie możliwości radzenia sobie w różnych, także trudnych sytuacjach i znajdywania w nich wyjścia.

W imieniu organizatorów

Prof. UKSW Maria Ryś

Zapisy na Kongres na stronie:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongresokobiecie2016.html

PROGRAM: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/KongresOkobiecie.pdf

Dokument został dodany dnia 7.03.2016 o 15.06, ostatnio aktualizowany 7.03.2016 o 15.21