List do Ks. Proboszczów o IV Światowym Kongresie Rodzin
nadawca: Duszpasterstwo Rodzin DWP

Wielce Czcigodni

Księża Proboszczowie

Parafii w Diecezji Warszawsko-Praskiej

W dniach 11 – 13 maja 2007 będzie miał miejsce w Warszawie IV Światowy Kongres Rodzin pt.: „Rodzina wiosną dla Europy i dla świata”, pod honorowym patronatem Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego. Świat znowu zwróci oczy w stronę Warszawy
i Polski, która znana jest ze swego przywiązania do wartości rodziny oraz życia rodzinnego, powtarzając za Janem Pawłem II, że przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę.

Inicjatywa organizowania Światowych Kongresów Rodzin narodziła się w środowisku międzynarodowym, które dostrzegło globalne zagrożenie rodziny. Środowiska te reprezentowane przez polityków, przedstawicieli różnych grup wyznaniowych i organizacji działających na rzecz rodziny, tysiące rodzin z ponad 75 krajów spotkały się już podczas trzech Światowych Kongresów Rodzin w Pradze (1997), Genewie (1999) oraz Meksyku (2004).

IV Światowy Kongres Rodzin stwarza szczególna okazję, aby każda społeczność lokalna, w tym szczególnie parafia po raz kolejny umocniła swoją wolę budowania przyszłości na prawdzie o rodzinie, a także ukazała uczestnikom Kongresu własny dorobek w tym zakresie.

Zapraszamy Czcigodnego Księdza Proboszcza do portalu www.kongresrodzin.org.pl, gdzie znajdują się informacje na temat kongresu, możliwości zarejestrowania uczestnictwa, zorganizowania stoiska podczas kongresu i inne, a ponadto służy stosownymi informacjami oraz możliwością bezpośredniej wizyty przedstawicieli Komitetu.

W imieniu organizatorów IV Światowego Kongresu Rodzin i Duszpasterstwa Rodzin serdecznie zapraszamy Czcigodnego Księdza do uczestniczenia w Kongresie oraz o upowszechnienie tych informacji wśród parafian.

Zapraszamy rodziny z dziećmi – zapewniamy dzieciom profesjonalną opiekę.

Nauczyciele i katecheci uczestniczący w Kongresie otrzymają certyfikaty Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli uwzględniane w awansie zawodowym.

Jak najliczniejsza obecność na IV Światowym Kongresie Rodzin przedstawicieli parafii stanowić będzie gwarancję realizowania takiej wizji przyszłości rodziny, jaka była codzienną troską Jana Pawła II.

Z pozdrowieniami w Chrystusie Panu

Małgorzata Walaszczyk, Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

ks. Marek Kruszewski, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

Dod. Ks. Marek Kruszewski 30.03.2007 o 10.29
akademiafamilijna.pl tato.net kibicujrodzinie.pl 3plus.pl Caritas DW-P fpr.pl
Projekt SOLmedia.pl
Informacja o cookies