Nowenna o Szczęśliwe i Wierne Małżeństwo
17-25 lipca 2019 roku

Św. Josemaria Escrivá, założyciel Opus Dei i patron od spraw życia codziennego nauczał, że małżeństwo powinno odnaleźć znaczenie oraz wsparcie dla swojego powołania przez przyjaźń z Bogiem i w systematycznym oddaniu się codziennej modlitwie. Zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności małżeństwa i osoby przygotowujące się do zawarcia sakramentu małżeństwa, do odmawiania Nowenny o Szczęśliwe i Wierne Małżeństwo zainspirowanej przez nauczanie św. Josemaria Escrivá. Zaczynamy dn. 17.07 i kończymy dn. 25.07, dzień przed wspomnieniem św. Joachima i św. Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny.

17.07 – Dzień 1
Powołanie do małżeństwa – Misja nadprzyrodzona

Refleksja

Chrześcijańskie małżeństwo to nie instytucja społeczna, ani zwyczajna recepta na ludzką słabość, tylko prawdziwe ponadnaturalne powołanie. Według św. Pawła to doniosły sakrament w Chrystusie i w Kościele. Małżeństwo jest nierozerwalną umową pomiędzy mężczyzną i kobietą. Niezależnie, czy nam się to podoba, czy nie, ten sakrament, ustanowiony przez Chrystusa nie może być rozwiązany. Jest to wieczny kontrakt, uświęcany przez współdziałanie małżonków z Jezusem Chrystusem, który wypełnia ich dusze i zaprasza do podążania za Nim. Sam Jezus przemienia ich całe życie małżeńskie w przestrzeń do objawiania się Boskiej obecności na ziemi.

Modlitwa dla rodziny

O Boże, nasz kochający Ojcze, Stworzycielu wszystkich rzeczy. Wysłałeś swojego Syna, naszego Odkupiciela do domu Maryi i Józefa, tworząc Świętą Rodzinę z Nazaretu. Zainspiruj nas Ich przykładem do naśladowania właściwej Im bezinteresownej dobroczynności w życiu naszej rodziny.

Przez wstawiennictwo św. Josemaria Escrivá, pomóż naszym rodzinom być jednością w sercu Chrystusa, doświadczać przepełnionej miłością komunii ze sobą nawzajem, rozpoznawać i podtrzymywać świętość małżeństwa, szczodrze przyjmować dar potomstwa oraz być wdzięcznym za nieoceniony dar obecności każdego z naszych bliskich.

Pomóż nam oddawać się w hojnej służbie naszym rodzinom i odzwierciedlać miłość, którą Chrystus darzył Maryję i Józefa, czyniąc naszą rodzinę prawdziwym kościołem domowym z Chrystusem w jego centrum.

Naucz nas odnajdywać Chrystusa w krzyżach, które pojawiają się w życiu naszej rodziny i pomóż nam w nich odnaleźć radość i zjednoczenie z Nim.

Opiekuj się nami i ochraniaj naszą rodzinę, żeby każdy jej członek był wierny Ewangelii i nigdy nie zboczył ze ścieżki świętości. Przez wstawiennictwo św. Josemarii Escrivá prosimy Cię o szczególną łaskę (miejsce na intencję). Amen

Jezu, Maryjo i Józefie oddajemy wam nasze serca i dusze.

18.07 – Dzień 2
Świętość Małżeństwa: A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało (Mt 19,6)

Refleksja

Małżeństwo to sakrament, który tworzy jedno ciało z dwóch ciał. Teologia wyraża ten fakt w uderzający sposób, kiedy uczy nas, że istotą tego sakramentu jest ciało męża i żony. Nasz Pan uświęca i błogosławi wspólną miłość męża i żony. On przewiduje nie tylko zjednoczenie dusz, ale też jedność ciał. Żaden chrześcijanin, niezależnie od tego czy trwa w małżeństwie czy nie, nie ma prawa podważać wartości małżeństwa.

Modlitwa dla rodziny

(jak pierwszego dnia)

19.07 – Dzień 3
Stajesz się Świętym przez Twoje małżeństwo

Refleksja

Mąż i żona są wezwani do uświęcenia swojego życia i uświęcenia siebie samych przez małżeństwo. To by był poważny błąd, gdyby w swoim rozwoju duchowym wykluczyli życie rodzinne. Związek małżeński, opieka nad dziećmi i ich edukacja, wysiłek w zapewnieniu rodzinie bytu materialnego oraz bezpieczeństwa i rozwoju, relacje z innymi ludźmi, których spotykają w społeczeństwie – to wszystko wchodzi w skład zwyczajnych ludzkich sytuacji, przez które Chrześcijańskie pary są wezwane do uświęcenia.

Osiągną ten cel przez ćwiczenie cnót wiary i nadziei, uczciwie stając twarzą w twarz z dużymi i małymi problemami, które ma każda rodzina i będąc wytrwałymi w miłości i entuzjazmie, z którymi będą wypełniać swoje obowiązki. W ten sposób będą praktykować cnotę miłości we wszystkich rzeczach. Nauczą się uśmiechać i zapominać o sobie w celu służenia innym. Mąż i żona będą słuchać siebie nawzajem i swoich dzieci, pokazując im, że są naprawdę kochani i rozumiani. Zapomną o nieistotnych małych tarciach, które egoizm wyolbrzymia ponad proporcje. Wszystkie małe uczynki w służbie drugiemu, które składają się na ich codzienne życie wykonają z miłością.

Modlitwa dla rodziny

(jak pierwszego dnia)

20.07 – Dzień 4
Świętość Ludzkiej Miłości – Życie w czystości małżeńskiej

Refleksja

Ludzka miłość (czysta, uczciwa i radosna) nie może istnieć w małżeństwie bez cnoty czystości, która prowadzi małżeństwo do szanowania tajemnicy seksualności, nakazuje wierne i osobiste oddanie. Nigdy nie mówiłem o nieczystości i zawsze unikałem wpadania w pustą i niesmaczną kazuistykę. Ale przemawiałem wiele razy, tak jak muszę, o czystości, niewinności i radosnej afirmacji miłości.

Kiedy w miłości obojga małżonków jest czystość, ich życie małżeńskie jest autentyczne; mąż i żona są wobec siebie prawdziwi i następuje pomiędzy niemi zjednoczenie. Kiedy Boski dar seksualności jest zdemoralizowany, ich intymność jest zniszczona i nie mogą dłużej patrzeć na siebie z otwartością.

W tym kontekście powinniśmy spoglądać na chrześcijańską etykę seksualną. Nasza wiara nie ignoruje niczego na tej ziemi co jest piękne, szlachetne i autentycznie ludzkie, tylko naucza nas, że zasadą naszego życia nie powinno być egoistyczne poszukiwanie przyjemności, ponieważ tylko cierpienie i umieranie dla siebie prowadzi do prawdziwej miłości.

Modlitwa dla rodziny

(jak pierwszego dnia)

21.07 – Dzień 5
Dawanie siebie i bycie Otwartym na dzieci

Refleksja

Para małżeńska powinna budować swoje życie razem na fundamencie szczerej i czystej miłości do siebie nawzajem i na radości, która wypływa z przynoszenia na świat dzieci, których posiadanie umożliwił im Bóg. Powinni być zdolni do odmawiania sobie osobistej wygody i powinni zaufać opatrzności Bożej.

Ludzie, którzy nieustannie skupiają się na sobie, którzy ponad wszystko cenią swoją satysfakcję, zagrażają swojemu zbawieniu i uniemożliwiają swoje szczęście nawet w tym życiu. Tylko wtedy kiedy ktoś zapomina o sobie, oddając się Bogu i innym ludziom w małżeństwie tak samo jak w każdym innym aspekcie życia, może być szczęśliwy takim szczęściem, które jest przedsmakiem do wiecznej radości w niebie.

Modlitwa dla rodziny

(jak pierwszego dnia)

22.07 – Dzień 6
Cierpienie i przebaczenie

Refleksja

Tak długo jak chodzimy na tej ziemi, cierpienie będzie kamieniem węgielnym miłości. Jak byśmy chcieli opisać, co się dzieje w stanie małżeńskim, musielibyśmy powiedzieć, że do wszystkiego są dwie strony medalu.

Z jednej strony jest radość poczucia bycia kochanym, dążenie z entuzjazmem do założenia rodziny i opiekowania się nią, miłość męża i żony oraz szczęście w obserwowaniu dorastania potomstwa.

Z drugiej strony są bóle i trudności – przemijający czas, który konsumuje ciało i zagraża charakterowi pokusą zgorzknienia w łudzących monotonią, nakładających się na siebie dni, które niczym się od siebie nie różnią.

Mielibyśmy zubożałą wizję małżeństwa, ludzkiej miłości i radości gdybyśmy uważali, że kończą się one kiedy napotykają takie trudności. To właśnie wtedy nasze prawdziwe uczucia wypływają na powierzchnie. Wtedy delikatność osobowego daru z siebie zapuszcza korzenie w prawdziwej i głębokiej miłości, która jest silniejsza niż śmierć.

Modlitwa dla rodziny

(jak pierwszego dnia)

23.07 – Dzień 7
Tworzenie jasnego domu, przez wiarę i miłość.

Refleksja

Kiedy myślę o chrześcijańskich domach, lubię je sobie wyobrażać jako wypełnione światłem i radością, które były w domu Świętej Rodziny. Przesłanie Bożego Narodzenia jest tam słyszane z całą mocą: Chwała na Wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Wybrzmiewają tam słowa Apostoła: Sercami waszymi niechaj rządzi Chrystusowy pokój. Pokój wypływa ze świadomości, że Bóg ojciec nas kocha i że jesteśmy jedno z Chrystusem oraz z bycia pod opieką Najświętszej Maryi Panny, naszej matki i św. Józefa. To wielkie światło, które opromienia nasze życie. Pomiędzy naszymi trudnościami i upadkami wspomaga nasz wysiłek.

Każdy chrześcijański dom powinien być wypełniony spokojem i pogodnością. Niezależnie od drobnych frustracji dnia codziennego, atmosfera głębokiej i szczerej miłości powinna tam panować wraz z głęboko zakorzenionym pokojem, który jest rezultatem autentycznej i żywej wiary.

Modlitwa dla rodziny

(jak pierwszego dnia)

24.07 – Dzień 8
Tworzenie radosnego domu przez przyjaźń z własnymi dziećmi.

Refleksja

Słuchajcie waszych dzieci. Dajcie im swój czas, nawet jeśli zarezerwowaliście go dla siebie. Okażcie im swoje zaufanie, wierzcie w to co wam mówią, nawet jak wiecie, że próbują was oszukać. Nie bójcie się kiedy się buntują, w ich wieku robiliście mniej więcej tak samo. Spotykacie ich w połowie drogi i módlcie się za nich. Jeśli będziecie się zachowywać względem nich w ten chrześcijański sposób, będą przychodzić do was w szczerości, zamiast próbować zaspokoić swoją ciekawość u wulgarnych kolegów czy koleżanek. Wasze zaufanie i przyjacielski sposób załatwiania spraw z waszymi dziećmi odbiją się w ich szczerych relacjach z wami. Wtedy nawet pośród chandr i chwilowych braków porozumienia, będziecie trwali w pokoju Chrześcijańskiego życia.

Jednocześnie rodzice powinni pomagać dzieciom kierować ich wysiłki i pracę właściwie, ucząc ich rozważnego myślenia. To nie jest kwestia wyznaczania gotowej linii postępowania, ale zwracania ich uwagi na ludzkie i duchowe czynniki w każdym przedsięwzięciu. Rodzice powinni szanować wolność dzieci, ponieważ nie ma prawdziwej edukacji bez odpowiedzialności osobistej i nie ma odpowiedzialności bez wolności.

Modlitwa dla rodziny

(jak pierwszego dnia)

25.07 – Dzień 9
Zjednoczenie z Chrystusem – stawanie się siewcami Pokoju i Radości

Refleksja

Małżeństwa powinny być przekonane, że są prawdziwie powołane do wzięcia udziału w Bożym planie zbawienia ludzkości. Z tego powodu, być może nie ma lepszego modelu dla rodziny Chrześcijańskiej niż przykład Korneliusza z Dziejów Apostolskich, który był posłuszny woli Boga i w którego domu Kościół był dostępny dla wszystkich, czy Akwila i Pryscylla, którzy rozprzestrzeniali chrześcijaństwo w Koryncie i w Efezie.

Wiele innych rodzin: Żydów i pogan, Rzymian i Greków, w których nauczanie naszego Pana zaczęło przynosić owoce, tak jak rodzin które żyły w jedności z Chrystusem i dawały go poznać innym, to małe chrześcijańskie społeczności będące centrum szerzenia Ewangelii i jej dobrej nowiny, nic nie różniące się od rodzin naszych czasów, ale żyjące w nowym duchu, którego przekazywały innym.

To jest to, kim byli pierwsi chrześcijanie i to, kim my musimy być: siewcami pokoju i radości, które Jezus najpierw przyniósł nam.

Modlitwa dla rodziny

(jak pierwszego dnia)

Przetłumaczone ze strony stjosemaria.org.

Dod. Jakub Troszyński 16.07.2019 o 11.22, akt. 17.07.2019 o 9.56
akademiafamilijna.pl tato.net kibicujrodzinie.pl 3plus.pl Caritas DW-P fpr.pl
Projekt SOLmedia.pl
Informacja o cookies